dsadsada

Horizon FinansSalix Yatırım Holding A.Ş.

Genel Bilgileri

Salix Yatırım Holding A.Ş. (“Salix”), hisseleri Borsa İstanbul’da kote olan halka açık bir yatırım şirketidir. Salix, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırım fırsatlarına odaklanmıştır ve hissedarlarına sürdürülebilir ve tutarlı bir sermaye getirisi sunmayı hedeflemektedir.
Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son derece önemli bir yere sahiptir.

Türkiye bulunduğu coğrafi konumu yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahiptir. Türkiye’nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, gelecek planlamaları (özellikle 2023 hedefleri) yenilenebilir enerji konusuna ayrı bir önem vermektedir.

Uzun vadede Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji faturasını önemli ölçüde azaltacak olan yenilenebilir enerji, milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da son derece önemli faydalar sağlayacaktır. Bu sayede Türkiye enerji ticaretinde merkez ülke olmanın yanında enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelebilecektir.

 

Dosyalar
Vergi Levhası

İletişime Geçin

Detaylı bilgi almak ve randevu talebi için hemen arayın

+1 (470) 707-7995